BANBYGGNAD

Jag är godkänd D-banbyggare ochc behörig att bygga lokala tävlingar upp till LB/110cm.
Från och med sommaren 2019 har jag ingen mindre än Fredrik Malm som mentor inom banbyggeriet.

Förfrågningar tas varmt emot på info@louiseequestrian.se eller 0702-879511!


Utbildningsgång:
Kurs D.1 för Jonas Holmberg, mestadels teori.
Banbyggnadpraktik med bland andra Sandra Björneland, Maria Alfredsson, Lena Berggren och Lennart Lindelöw.
Kurs D.2 för Jonas Holmberg & Lars Alexandersson, inklusive prov.
Praktiskt prov för Lennart Lindelöw under Göteborg Hästsportklubbs tävlingar den 19/4 2019

Tävlingar 2019:
12/5 Göteborg Fältrittklubb
6-8/9 Göteborg Hästsportklubb
19/7 Göteborg Hästsportklubb
26-27/10 Göteborg Fältrittklubb